DOŚWIADCZENIE DIALOGU

HOME/CITY/ACTION

„Miasto jako inspiracja” – autorskie warsztaty prowadzone przez Zbigniewa Olkiewicza - aktora i członka Akademii Ruchu (Warszawa, Polska) od 1974 roku.

Warsztaty kompleksowo obejmą poszczególne etapy pracy twórczej - od aktywnej obserwacji codzienności do pracy nad artystycznym odtworzeniem wybranych elementów rzeczywistości. Uczestnicy będą korzystać z różnych języków artystycznych, poszukując form multidyscyplinarnych, opartych na pojęciach ruchu, przestrzeni i przekazu społecznego. Poznają metody działania w zróżnicowanych przestrzeniach – zarówno teatralnych, jak i pozateatralnych – w tym ulicznych

Warsztaty skierowane są do aktorów, performerów, muzyków, tancerzy i wszystkich osób, które chcą pogłębić swoje umiejętności w zakresie artystycznej kreacji, posługiwania się rozmaitymi formami i językami artystycznego wyrazu oraz procesami twórczymi na gruncie zaangażowanego społecznie teatru i działań performatywnych. Efektem Warsztatów będzie przygotowanie prezentacji artystycznej.
Asystent kreatywny: Jarosław Siejkowski

Plan działań warsztatowych: · Prezentacja wybranych akcji i spektakli technik performatywnych, w których inspiracją była szeroko pojęta, otaczająca nas rzeczywistość. · Obserwacja Miasta w różnych jego aspektach i selekcja zdarzeń, obrazów, strzępów konwersacji, sloganów, tytułów, które mogą być inspiracją do dalszych działań. · Wspólne analizowanie zaobserwowanych „motywów z Miasta” i próba znalezienia formy ich prezentacji. · Przygotowanie i realizacja najciekawszych motywów. W przestrzeni miejskiej lub sali.

Od 16 do 19 listopada 2020 17:00 – 20:00 (GMT+4) / 14:00 – 17:00 (GMT+1)
Lokalizacja hybrydowa: Polska (przez Zoom) i Gori (miejsce będzie doprecyzowane po kontakcie mailowym). Rejestracja i informacja : contact@artwithoutborder.pl Ograniczona liczba uczestników

ZBIGNIEW OLKIEWICZ aktor, artysta wizualny, aktor i współtwórca większości spektakli i projektów realizowanych przez legendarną grupę artystyczną Akademia Ruchu - jedno z najciekawszych zjawisk teatralnych teatru niezależnego w Polsce. Od 1974 uczestniczył w licznych tourne teatru, projektach i festiwalach w Europie, Azji i obu Amerykach. Bierze czynny udział w przygotowaniach i realizacji wielu Międzynarodowych projektów teatralnych, warsztatów artystycznych i projektów performerskich na całym świecie. Działa na pograniczu teatru, sztuk wizualnych, performansu i interaktywnych instalacji. Ostatnie prace: 2016 Mistrz Manole-Legenda Rumuńska, Performance RAZ , wystąpienie wraz z członkami Akademii Ruchu, dedykowane Wojciechowi Krukowskiemu. 2017- Udział w międzynarodowym projekcie PEEP POX. Madryt, Performance Memoria z okazji 25-lecia La Nave de Cambaleo. Warsztaty w Escuela Internacional del Gesto. Madryt. Reżyser. 2019 reżyser spektaklu: A STEP AWAY from THEM" zrealizowanego Polsce i w Hiszpanii. Współrealizator spektaklu DOM/GRANICA. STEP AWAY from THEM" zrealizowanego Polsce i w Hiszpanii. Współrealizator spektaklu DOM/GRANICA.

Recent works: 2016 Master Manole-Romanian Legend, Performance RAZ, performance with members of Akademia Ruchu, dedicated to Wojciech Krukowski. 2017- Participation in the international PEEP POX project. Madrid, Performance Memoria on the 25th anniversary of La Nave de Cambaleo. Workshops at the Escuela Internacional del Gesto. Madrid. Director. 2019 director of the show: A STEP AWAY from THEM “realized in Poland and Spain. Co-creator of DOM / GRANICA performance

Dofinansowano w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty".