ქალაქი/მოქმედება

HOME/CITY/ACTION

”ქალაქი. შთაგონება ”- ორიგინალური სემინარები, რომელსაც ხელმძღვანელობდა Zbigniew Olkiewicz - მსახიობი და Akademia Ruchu- ს წევრი (ვარშავა, პოლონეთი) 1974 წლიდან.

სემინარები სტრუქტურირებულია შემოქმედებითი მუშაობის სხვადასხვა ეტაპზე - ყოველდღიური ცხოვრების აქტიური დაკვირვებით დამთავრებული რეალობის შერჩეული ელემენტების მხატვრულ რეკრეაციაზე დამთავრებული. მონაწილეები გამოიყენებენ სხვადასხვა მხატვრულ ენებს, ეძებენ მულტიდისციპლინარულ ფორმებს: მოძრაობის, სივრცისა და სოციალური შეტყობინებების საფუძველზე. ისინი გაეცნობიან ოპერაციის მეთოდებს სხვადასხვა სივრცეში - როგორც თეატრში, ასევე არასამთავრობო თეატრში - ქუჩის წარმოდგენის ჩათვლით. ეს სემინარი მიზნად ისახავს მსახიობებს, შემსრულებლებს, მუსიკოსებს, მოცეკვავეებსა და ზოგადად მხატვრებს, რომელთაც სურთ გაიუმჯობესონ ცოდნა მხატვრული შემოქმედების სფეროში.

სესიების განმავლობაში ისინი გამოიყენებენ მხატვრული გამოხატვის სხვადასხვა ფორმასა და ენას და თეატრის შემოქმედებით პროცესებს და სოციალურ თემებში შესრულებულ საშემსრულებლო საქმიანობას. სემინარის შედეგი იქნება მხატვრული პრეზენტაცია. კრეატიული ასისტენტი: Jarosław Siejkowski სემინარის სესიის გეგმა:

• აკადემია რუჩუს შერჩეული მოქმედებებისა და წარმოდგენების პრეზენტაცია, ყოველდღიური რეალობით შთაგონებული. • ყოველდღიური ცხოვრებისა და მოქალაქეთა რეალობის დაკვირვება სხვადასხვა ასპექტში და მოვლენების, სურათების, საუბრის ნაწყვეტების, ლოზუნგების და სათაურების შერჩევა, რომლებსაც შეუძლიათ შემდგომი მოქმედებების შთაგონება. • დაკვირვებული ”მოტივების ქალაქიდან” ერთობლივი ანალიზი და მათთვის პრეზენტაციის ფორმის მოძებნა. • წარმოდგენის ყველაზე საინტერესო მოტივების მომზადება და განხორციელება. 16-დან 19 ნოემბრამდე ჰიბრიდული მდებარეობა. პოლონეთი (მასშტაბის გავლით) და გორი (ადგილი დასტურდება ელექტრონული ფოსტით)

From November 16 to 19. Hybrid location. Poland (via zoom) and Gori (venue to be confirmed by email) Time: Georgia: From 5:00 p.m. to 8:00 p.m (GMT+4/Georgia time) Registration via email: contact@artwithoutborder.pl (limited number of direct participants)

დაფინანსებულია კულტურის და ეროვნული მემკვიდრეობის დაცვის სამინისტროს მერ, ადამ მიცკევიჩის ინსტიტუტის სუბსიდირებით როგორც ნაწილი "სახელოვნებო ხიდები" პროგრამა ინდეფენდენთ 2017-2022 ფარგლებში.