სახლი/საზღვარი

ფონდმა Art Junction, პოლონელ და ქართველ მხატვრებთან ერთად, 2018 წელს ჩაატარა გარე წარმოდგენა სახელწოდებით "სახლი/საზღვარი". ჯგუფმა განიხილა ქართულ-ოსური კონფლიქტის შედეგად გამოწვეული ადამიანური ტრაგედიები და მათგან გარედან დაწესებული ტერიტორიული და პოლიტიკური ვითარება. რამდენიმე თვიანი პროექტი დაიწყო შიდა ქართლის რეგიონის მოსახლეობასთან შეხვედრებით და საუბრებით, რომლებიც დღემდე ებრძვიან შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგებს. ომის შედეგების და იქ მცხოვრები ხალხის უკეთ გასაგებად პოლონელი მხატვრები დროებით დასახლდნენ სოფელ მერეთში. ისინი სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის ბუფერულ ზონაში მდებარეობდნენ. საქმიანობის სცენარი ემყარებოდა შეხვედრებს სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის შედეგად პირდაპირ დაზარალებულ ადგილებში მცხოვრებ ხალხთან. სლავომირ მროჟეკის დრამა "სახლი საზღვარზე" იყო შთაგონება მუშაობისა და საუბრებისთვის ამჟამინდელი საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიების მკვიდრებთან. პანდემიის ეპოქაში ჩვენ ვაჩვენებთ სპექტაკლის HOUSE / BORDER ახალ ვერსიას.

22.11.2020 G 19.00 მერეთი
22/11/2020 G 19.00 გორი

წარმოდგენის ზუსტი ადგილმდებარეობა გორში მალე გამოცხადდება შოუ ასევე ხელმისაწვდომი იქნება ინტერნეტით

დაფინანსებულია კულტურის და ეროვნული მემკვიდრეობის დაცვის სამინისტროს მერ, ადამ მიცკევიჩის ინსტიტუტის სუბსიდირებით როგორც ნაწილი "სახელოვნებო ხიდები" პროგრამა ინდეფენდენთ 2017-2022 ფარგლებში.