INNY PUNKT WIDZENIA -RAPORT

Młodzież z Gori w Gruzji podczas warsztatów “Inny punkt widzenia” miała możliwość doświadczenia i zobaczenia świata z innego punktu widzenia – znacznie ponad głowami innych.

Prowadzący warsztaty Tymon Siejkowski przedstawił uczestnikom podstawowe techniki ciała przydatne do grania w teatrze ulicznym oraz podjął praktyki balansu ciała, podstaw akrobatyki, chodzenia na szczudłach oraz gry aktorskiej na szczudłach. Pierwszy etap objęły ćwiczenia przygotowawcze, a w trakcie kolejnych dni szkolenia szczudlarze mogli spróbować swych sił w żywej przestrzeni miasta, was very surprising for participant and for another people as well. co wywołało, zarówno w nich, jak i przechodniach, szczególny entuzjazm. Warsztaty zakończyły się paradą szczudlarską, połączoną z akcją promocyjną wydarzeń w ramach festiwalu Art without Border.

 Tymon Siejkowski prowadził rozmaite warsztaty szczudlarskie w Turcji, Rumunii i Polsce.

 

 wiodący partner: Smart Future

 

Warsztaty przeprowadzone zostały w formie hybrydowej – w Polsce i Gruzji i odbyły się w obowiązującym reżimie pandemicznym.

 

Dofinansowano w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty".